maciejszym
w beezar.pl
od 22 cze 2012, 13:11
Aktualnie doktorant socjologii w Poznaniu.
Maciej Szymański
Naukowiec
Jest fanem:
kedarius666
Fani:
brak
  • Ocena: 5.0 na 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Bestseller
Za darmo
Ze wstępu: "W świecie zachodzi nieskończona liczba procesów, konsekwencją czego są nieuchronne zmiany w różnych jego sferach. Amerykański politolog, autor książki Zderzenie cywilizacji, Samuel Huntington twierdzi, że do zrozumienia dzisiejszej globalnej rzeczywistości nie wystarczają już stare paradygmaty dzielące świat na „pierwszy”, „drugi” i „trzeci”, gdyż podział ogółu społeczeństw nie przebiega już wzdłuż granic ekonomicznych, lecz cywilizacyjnych. Każda cywilizacja w ciągu stuleci wytworzyła własne, charakterystyczne dla niej obyczaje, instytucje, systemy wartości, wzory zachowań, kanony piękna czyli szeroko rozumianą kulturę. Posługując się terminologią zaczerpniętą z dzieł Maxa Webera można rzec, iż każda cywilizacja stworzyła szereg różnych „typów idealnych”, adekwatnych do poszczególnych sfer życia społecznego. W kręgu cywilizacji zachodniej - w którym lokuje się m.in. Polska - należy mówić o systemie paradygmatów, które w sposób ekspansyjny starają się regulować (bądź też już regulują) coraz to szerszy obszar aktywności człowieka. Paradygmaty te obowiązują również w sferach myślenia dotyczących granicznych stanów życia ludzkiego. Współczesna medycyna jest w stanie coraz skuteczniej utrzymywać przy życiu najsłabsze z dwóch grup jednostek, które znajdują się na przeciwległych antypodach linii życia: noworodków i starców. Wydaje się, że zmedykalizowana kultura Zachodu z każdą następną dekadą będzie coraz bliżej zrealizowania odwiecznego marzenia ludzkości o świecie pozbawionym cierpienia, chorób a może nawet śmierci. Coraz bardziej wydaje się prawdopodobna wizja ultra nowoczesnej medycyny, która będzie posiadała ,,moc zachowywania przy życiu lub wtrącania w śmierć”. Strach przed śmiercią jest jednym z najbardziej pierwotnych lęków człowieka, dlatego też na wszelkie sposoby stara się on go zneutralizować. W zachodnich społeczeństwach zdecydowanie najbardziej eksponowaną metodą eliminacji lęku tanatycznego jest afirmacja i kult młodości, czego apogeum możemy obserwować w dzisiejszej dobie. Znaczną intensyfikację tych zjawisk dostrzegli intelektualiści już na początku XX wieku".
komentarze: 1