langel
w beezar.pl
od 28 sty 2014, 21:50
Strona magazynu: http://lostandfound_megazine.vipserv.org/ ISSN 2391-4742 Strona akcji społecznej Mój Kot Ma Dom: http://mojkotmadom.blogspot.com/ Wydawnictwo: LangeL — Łucja Lange http://www.langelucja.pl
Jest fanem:
brak
Fani:
brak
Dodałem/am właśnie nową książkę Lost&Found Mega*Zine #28/2020
Dodałem/am właśnie nową książkę NYA Terapeutyczna gra dla żałobników
Dodałem/am właśnie nową książkę Mega*Zine Lost&Found #27/2020
Dodałem/am właśnie nową książkę Mega*Zine Lost&Found #26/2019
Dodałem/am właśnie nową książkę Mega*Zine Lost&Found #25/2019
Dodałem/am właśnie nową książkę Mega*Zine Lost&Found #24/2018
Dodałem/am właśnie nową książkę Jan Strączyński — Załóż nasze buty
Dodałem/am właśnie nową książkę Mega*Zine Lost&Found #23/2018
Dodałem/am właśnie nową książkę Mega*Zine Lost&Found #22/2018
Dodałem/am właśnie nową książkę Mój Kot Ma Dom akcja społeczna,edycja VII
Dodałem/am właśnie nową książkę Mega*Zine Lost&Found #20/2017
Dodałem/am właśnie nową książkę Mega*Zine Lost&Found #19/2017
Dodałem/am właśnie nową książkę Bezdomność w Łodzi
Dodałem/am właśnie nową książkę Mój Kot Ma Dom — akcja społeczna, edycja VI
Dodałem/am właśnie nową książkę DIKE - zeszyt poetycki 07/2003
Dodałem/am właśnie nową książkę DIKE - zeszyt poetycki 06/2003
Dodałem/am właśnie nową książkę DIKE - zeszyt poetycki 05/2002
Dodałem/am właśnie nową książkę DIKE - zeszyt poetycki 04/2002
Dodałem/am właśnie nową książkę DIKE - zeszyt poetycki 03/2001
Dodałem/am właśnie nową książkę DIKE - zeszyt poetycki 02/2001
Dodałem/am właśnie nową książkę DIKE - zeszyt poetycki 01/2000
Dodałem/am właśnie nową książkę Mega*Zine Lost&Found #18/2016
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
Darmowe, internetowe czasopismo o kulturze i sztuce. Temat numeru: DOWÓD
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
Celem książki było przedstawienie procesu projektowego, którego wynikiem jest terapeutyczna gra dla żałobników NYA. Rozpoczyna ją opis motywów podjęcia tematu. Następnie opisana została główna inspiracja zaprojektowanej gry – zwyczaje pogrzebowe pogańskich Słowian, gdzie opisano poszczególne rytuały oraz ich związek z mitologią słowiańską. Omówiony również został sam proces żałoby poprzez przybliżenie różnych znanych modeli żałoby, szczególnie tego budującego merytoryczną stronę gry. Przytoczono też wypowiedzi psychologów na pytania dotyczące żałoby. Następnie opisano problematykę związaną z projektowaniem społecznym oraz grami planszowymi. Gra została również skonfrontowana z różnymi formami terapii. Ostatnie rozdziały pracy opisują proces projektowy oraz całą mechanikę i merytoryczną stronę gry, ukazując również jej powiązanie ze zwyczajami pogańskiej Słowiańszczyzny.
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
Darmowy internetowy magazyn o kulturze i sztuce. Temat numeru: PRZEPOWIEDNIA
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
Darmowy internetowy magazyn o kulturze i sztuce. Temat numeru: Animacja | RE-animacja
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
Darmowy internetowy magazyn o kulturze i sztuce. Temat numeru: Animacja | RE-animacja
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
darmowy internetowy magazyn o kulturze i sztuce
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
„Zdawałoby się, że problematyka bezdomności jest na tyle poznana w przestrzeni społeczeństwa polskiego, iż nie ma potrzeby kolejnego jej zgłębiania. Tymczasem okazuje się, że samo zjawisko 'ma się dobrze', co więcej zmienia swoje oblicze, a nasza wiedza pozostaje na niezmiennym poziome. Taka rzeczywistość sprzyja utrzymywaniu się dotychczasowych stereotypów, na które nakładają się nowe. [...] Książka [...] utrzymana jest w konwencji relacji reporterskiej [...]. Stanowi zapis codziennej pracy osób, dla których najważniejszy jest drugi człowiek [...]". [z recenzji dr hab. Małgorzaty Dudy, prof. UPJPII] Książka ta ma na celu, z jednej strony pokazanie metodykę pracy streetworkerów na przykładzie miasta Częstochowy, z drugiej prezentuje nieznany świat osób w kryzysie bezdomności, z trzeciej natomiast jest intrygującym przewodnikiem, który pozwala czytelniczkom i czytelnikom samodzielnie decydować, czyje losy chcą śledzić w danym momencie lektury. Bogato ilustrowana, przystępnie napisana — zachęca do zainteresowania się tematem bezdomności ulicznej, a być może również wejścia w szeregi profesjonalnych pomagaczy. Książka jest skierowana przede wszystkim do osób zainteresowanych tematyką bezdomności, ale też do przeciętnych czytelniczek i czytelników — osób, które do tej pory swój światopogląd opierały na stereotypach. Może stanowić również dobry trening dla przyszłych streetworkerów.
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
Darmowy magazyn artystyczny o sztuce i kulturze. Numer pt. "Ciało". więcej: http://lostandfound_megazine.vipserv.org/
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
Darmowy magazyn artystyczny o sztuce i kulturze. Numer pt. "Baśń". więcej: http://lostandfound_megazine.vipserv.org/
komentarze: 0
red. Inga B. Kuźma [Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kultury] i Łucja Lange [Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Kultury] TYTUŁ: Mieszkanie i dom jako nieoczywistość kulturowo-społeczna WYDAWNICTWO: LangeL — Łucja Lange, Łódź 2017 e-ISBN 978-83-939114-3-1 Utwór dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. © Copyright by Authors 2017 © Copyright for this edition by LangeL — Łucja Lange & Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności 2017 Spis treści: Wstęp — Inga B. Kuźma I. Planowanie i realizacja polityki mieszkaniowej w wybranych kontekstach I.01. Kontenery. Instrukcja obsługi dla artystów — Hanna Gill-Piątek I.02. Najnowsze koncepcje rozwoju budownictwa mieszkaniowego dedykowanego osobom starszym i możliwości ich aplikacji na gruncie polskim — Paulina Tota I.03. Mieszkanie jako instrument rewitalizacji na przykładzie Łodzi — Marcin Obijalski I.04. „Miasto Kamienic” — wstęp do rewitalizacji Łodzi. Doświadczenia mieszkańców przesiedlonych w ramach programu — Zofia Garus I.05. Aktywne zamieszkiwanie i integracja: wrocławski projekt „MiserArt”, czyli strefa kreatywna w labiryncie wykluczenia — Magdalena Zaręba I.06. Model mieszkań społecznych Diakonijnej Spółki Zatrudnienia — Krystyna Dorsz I.07. Mieszkania treningowe dla młodzieży w kryzysie bezdomności (NIE?) bezpieczna przestrzeń — Agnieszka Sikora I.08. Mieszkania społeczne jako narzędzie walki z bezdomnością. Analiza realizacji budownictwa społecznego w podparyskiej miejscowości Boulogne-Billancourt, Francja — Łukasz Mazur I.09. Planistyczne uwarunkowania poprawy sytuacji mieszkaniowej — Tomasz Majda II. Prawa lokatorskie w praktyce II.01. Czy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje jednostce prawo do mieszkania? — Adam Ploszka II.02. Ochrona lokatorów przed tzw. eksmisją na bruk w Ustawie o ochronie praw lokatorów — zastrzeżenia i postulaty Rzecznika Praw Obywatelskich — Magdalena Sobas II.03. Standardy ochronne przed eksmisją na bruk — wybrane zagadnienia prawne — Dagmara Bobak i Agnieszka Jędrulok II.04. Eksmisja — nieoczywiste oblicza problemu i możliwości jego rozwiązania — Beata Kudlińska-Wodo II.05. Prawna ochrona emerytów i emerytek ze zreprywatyzowanych kamienic przed wykluczeniem społecznym — Beata Siemieniako III. Bezdomność i bezmieszkaniowość jako wyzwanie III.01. Stres, cierpienie i droga wyjścia z bezdomności. Prezentacja trzech projektów badawczych realizowanych w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego — Anna Bokszczanin i Barbara Zmaczyńska III.02. Bezdomność przestępcy (w świetle badań i analizach socjologicznych i kryminologicznych) — Andrzej Kacprzak III.03. Przestrzeń społeczna z perspektywy bezdomnych — Roland Łukasiewicz III.04. Lekcje wizualne. Metodyczno-metodologiczne glosarium na marginesie realizacji filmu o bezdomności — Paulina Cichoń i Sebastian Latocha III.05. Bezdomny, czy jaki? — Oksana Hałatyn-Burda III.06. Sensoryczny dom. Casus osób bezdomnych ze zwierzętami — Łucja Lange Biogramy autorek i autorów
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
Wydanie zbiorcze podsumowujące siódmą edycję akcji społecznej Mój Kot Ma Dom, której celem jest promowanie świadomych i odpowiedzialnych adopcji. Na książeczkę składają się opowieści opiekunów i wolontariuszy akcji oraz fotografie zwierzaków wykonane przez wolontariuszy.
komentarze: 0
 • Ocena: 4.0 na 5
 • 4.0
 • 4.0
 • 4.0
 • 4.0
 • 4.0
Bestseller
Za darmo
Darmowy magazyn artystyczny o sztuce i kulturze. Numer pt. "Autoportret". więcej: http://lostandfound_megazine.vipserv.org/
komentarze: 1
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
darmowy internetowy magazyn sztuki temat numeru: lustro
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
red. Inga B. Kuźma [Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kultury] i Łucja Lange [Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Kultury] TYTUŁ: Bezdomność w Łodzi WYDAWNICTWO: LangeL — Łucja Lange, Łódź 2016 e-ISBN 978-83-939114-0-0 Utwór dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. © Copyright by Authors 2016 © Copyright for this edition by LangeL — Łucja Lange & Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności 2016 Spis treści: Inga B. Kuźma: Wstęp I. Codzienność w pracy z bezdomnością I.1. Danuta Majdańska: Pomoc SIRP w bezdomności — potrzeby, możliwości, realia I.2. Witold Janiszek i Katarzyna Zytke: Bezdomni–niepełnosprawni na rynku pracy i specyfika ich pracy na podstawie doświadczeń własnych oraz działań Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej I.3. Paweł Ciołkowski i Antoni Naglik: Praca streetworkera — doświadczenia łódzkie I.4. Joanna Paliwoda: Polska granica bezdomności. Cudzoziemcy w trakcie procedury oraz objęci ochroną na terytorium RP a zagrożenie bezdomnością I.5. Bożena Antoniak: Przemoc w rodzinie a bezdomność I.6. Marek Marusik: Straż Miejska w Łodzi II. Aktywizm i edukacja II.1. Julia Wygnańska: Program "Najpierw mieszkanie" i jego potencjalni klienci w Polsce II.2. Marta Krysiak: Łódzka bezdomność w statystykach oraz projektach, akcjach i eksperymentach społecznych II.3. Anna Janiszewska i Rafał Rouba: Po drugiej stronie bezdomności — refleksje z warsztatów ze studentami II.4. Jasmina Al-Douri: Bezdomność. Wypowiedź w formie plastycznej ekspresji młodzieży gimnazjalnej III. Różne ujęcia bezdomności III.1. Joanna Mietlińska i Justyna Karkus: Wpływ biedy i wykluczenia społecznego na stan strowia mieszkańców XVI-XIX-wiecznego Brześcia Kujawskiego (woj. kujawsko-pomorskie). Badania z zakresu bioarcheologii III.2. Katarzyna Kikosicka i Ewa Klima: Bezdomni w Łodzi — aspekt przestrzenny, czyli jakby geograficzny III.3. Edyta Pietrzak: Kategoria bezdomności w myśli społeczno-politycznej III.4. Sylwana Borszyńska i Marta Sikorska-Kowalska: Oblicza bezdomności w wielkim mieście przełomu XIX i XX wieku na przykładzie Łodzi III.5. Łucja Lange: „Cmentarz dla bezdomnych” — przypadek łódzki Biogramy autorek i autorów tekstów
komentarze: 0
„Największą wartość książki Łukasza Pyfla dostrzegam w precyzji raportowania, będącej wizytówką prac symboliczno-interakcjonistycznych. Dzięki niej właśnie czytelnik może podążać za konstrukcją analityczną, jaką badacz generuje z uzyskanych materiałów tekstowych i wizualnych. Takie konstrukcje układają się w efekcie pracy analitycznej w kilka warstw, z których wyłania się wielowymiarowy model badanego zjawiska jako procesu, w który zaangażowane są elementy ludzkiego świata w rozmaitych konfiguracjach i stopniach zinstytucjonalizowania. Tak właśnie stało się z pozornie nieproblematyczną wizytą u dentysty; okazała się ona procesem osadzonym w rozbudowanym kontekście poprzedzającym (profesjonalizacja, otoczenie socjo-ekonomiczne itp.), zogniskowanym w samym zabiegu (o ile do niego dochodzi) i rozwijającym się w dalszych sekwencjach postępowania kontekstującego zdarzenie post factum". [z recenzji dr hab. Grażyna Romańczuk-Wroniecka, prof. UW] WYDAWNICTWO LangeL – Łucja Lange: http://langel.x25.pl/langel/lukasz-pyfel/ ‎
komentarze: 0
 • Ocena: 3.0 na 5
 • 3.0
 • 3.0
 • 3.0
 • 3.0
 • 3.0
Bestseller
Za darmo
Wydanie zbiorcze podsumowujące szóstą edycję akcji społecznej Mój Kot Ma Dom, której celem jest promowanie świadomych i odpowiedzialnych adopcji. Na książeczkę składają się opowieści opiekunów i wolontariuszy akcji oraz fotografie zwierzaków wykonane przez wolontariuszy.
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
zine poetycki z 2003 roku — skan
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
zine poetycki z 2003 roku — skan
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
zine poetycki z 2002 roku — skan
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
zine poetycki z 2002 roku — skan
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
zine poetycki z 2001 roku — skan
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
zine poetycki z 2001 roku — skan
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
zine poetycki z 2000 roku — skan
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
Wersja polska darmowego internetowego magazynu o sztuce pt. "Starzenie [się]".
komentarze: 0
zdigitalizowany art-zine z 2002 roku niedostępny już w wersji papierowej adresy podane w zinie są już nieaktualne
komentarze: 0
zdigitalizowany art-zine z 2003 roku niedostępny już w wersji papierowej adresy podane w zinie są już nieaktualne
komentarze: 0
zdigitalizowany art-zine z 2003 roku niedostępny już w wersji papierowej adresy podane w zinie są już nieaktualne
komentarze: 0
zdigitalizowany art-zine z 2002 roku niedostępny już w wersji papierowej adresy podane w zinie są już nieaktualne
komentarze: 0
zdigitalizowany art-zine z 2001 roku niedostępny już w wersji papierowej adresy podane w zinie są już nieaktualne numer był przygotowany w limitowanej edycji z ręcznie malowanymi okładkami
komentarze: 0
zdigitalizowany art-zine z 2001 roku niedostępny już w wersji papierowej adresy podane w zinie są już nieaktualne
komentarze: 0
zdigitalizowany art-zine z 2000 roku niedostępny już w wersji papierowej adresy podane w zinie są już nieaktualne
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
zdigitalizowany art-zine z 2000 roku niedostępny już w wersji papierowej adresy podane w zinie są już nieaktualne
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
zdigitalizowany art-zine z 1999 niedostępny już w wersji papierowej adresy podane w zinie są już nieaktualne
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
zdigitalizowany art-zine z 1999 niedostępny już w wersji papierowej adresy podane w zinie są już nieaktualne [nie wszystkie strony są dobrze zeskanowane]
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
zdigitalizowany art-zine z 1999 niedostępny już w wersji papierowej adresy podane w zinie są już nieaktualne
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
zdigitalizowany art-zine z 1998 niedostępny już w wersji papierowej adresy podane w zinie są już nieaktualne
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
zdigitalizowany art-zine z 1998 niedostępny już w wersji papierowej adresy podane w zinie są już nieaktualne
komentarze: 2
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
darmowe internetowe pismo artystyczne temat przewodni: modyfikacja
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
darmowy artystyczny magazyn online, temat numeru: Outsider
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
darmowe czasopismo artystyczne, temat numeru: Wstręt
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
Wydanie zbiorcze podsumowujące piątą edycję akcji społecznej Mój Kot Ma Dom, której celem jest promowanie świadomych i odpowiedzialnych adopcji. Na książeczkę składają się opowieści opiekunów i wolontariuszy akcji oraz fotografie zwierzaków wykonane przez wolontariuszy.
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
darmowe czasopismo artystyczne, temat numeru: Salon Niesamowitości
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
Darmowy internetowy magazyn sztuki. Temat przewodni: Otwarcie.
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
Darmowy internetowy magazyn sztuki Myśl przewodnia: Nasiona Zniszczenia
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
darmowy internetowy magazyn - numer pt. Kwiaty Zła
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
Wydanie zbiorcze podsumowujące czwartą edycję akcji społecznej Mój Kot Ma Dom, której celem jest promowanie świadomych i odpowiedzialnych adopcji. Na książeczkę składają się opowieści opiekunów i wolontariuszy akcji oraz fotografie zwierzaków.
komentarze: 0
 • Ocena: 5.0 na 5
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
Bestseller
Za darmo
Wydanie zbiorcze podsumowujące trzecią edycję akcji społecznej Mój Kot Ma Dom, której celem jest promowanie świadomych i odpowiedzialnych adopcji. Na książeczkę składają się opowieści opiekunów i wolontariuszy akcji oraz fotografie zwierzaków.
komentarze: 0
 • Ocena: 5.0 na 5
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
Bestseller
Za darmo
Podsumowanie drugiej edycji akcji społecznej Mój Kot Ma Dom, której celem jest promowanie świadomych i odpowiedzialnych adopcji zwierząt. Zbiór zawiera opowieści opiekunów i zdjęcia zwierząt.
komentarze: 0
 • Ocena: 5.0 na 5
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
Bestseller
Za darmo
Zbiór zawierający zdjęcia zwierzaków i opowieści ich opiekunów. Promujący świadome i odpowiedzialne adopcje zwierząt.
komentarze: 0
 • Ocena: 5.0 na 5
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
Bestseller
Za darmo
darmowy magazyn artystyczny myśl przewodnia: fetysz poezja, proza, fotografia, malarstwo, grafika, prezentacje, przepisy kulinarne
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
Myśl przewodnia: Wehikuł Czasu
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
Myśl przewodnia numeru: Oczekiwanie - poezja, proza, wywiady, prezentacje, fotografia, grafika, malarstwo.
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
Myśl przewodnia: Pustka - poezja, prezentacje, galeria, muzyka, proza
komentarze: 0
 • Ocena: 5.0 na 5
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
Bestseller
Za darmo
Myśl przewodnia: Tajemnica
komentarze: 0
 • Ocena: 5.0 na 5
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
Bestseller
Za darmo
Myśl przewodnia: Wszyscy umrzemy
komentarze: 0
 • Ocena: 5.0 na 5
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
Bestseller
Za darmo
MYŚL PRZEWODNIA wizja surrealistyczna
komentarze: 0
 • Ocena: 5.0 na 5
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
Bestseller
Za darmo
Myśl przewodnia: Zbrodnia
komentarze: 0
 • Ocena: 5.0 na 5
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
Bestseller
Za darmo
Myśl przewodnia: Bunt
komentarze: 0
 • Ocena: 5.0 na 5
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
Bestseller
Za darmo
Myśl przewodnia: Światło i Mrok
komentarze: 0
 • Ocena: 5.0 na 5
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
Bestseller
Za darmo
Myśl przewodnia: Kobiecość - poezja, proza, galerie, prezentacje, vintage
komentarze: 0
 • Ocena: 5.0 na 5
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
Bestseller
Za darmo
Myśl przewodnia: Inspiracja życia oraz poszukiwanie i znajdowanie celu - poezja, prezentacje, galeria, muzyka, vintage
komentarze: 0