Ziemia i wpływ działalności przemysłowej człowieka na środowisko.

dodany 06 mar 2017, 20:33 przez Antoni Łuszczewski
35,14 PLNdodaj do koszyka

Informacje o książce

  • Ocena: 0.0 na 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Kategoria

Nauki ścisłe

O książce

Autor ma nadzieję, że książka ta stanie się źródłem wiedzy i stanowić będzie
pomoc dla studentów na kierunkach technicznych, szczególnie inżynierii i ochrony
środowiska, przede wszystkim w zakresie wiedzy o skutecznej eliminacji emisji
szkodliwych substancji z przemysłowych procesów technologicznych oraz, że będzie
pomocna również dla inżynierów pracujących w przemyśle, w rozwiązywaniu
problemów dotyczących ochrony środowiska przed emisją szkodliwych substancji z
nadzorowanych instalacji przemysłowych, zarówno w zakresie eksploatacji urządzeń
eliminujących emisje jak i dla poprawy ich skuteczności działania.
Książka podzielona została na następujące rozdziały:
pierwszy: NASZE MIEJSCE WE WSZECHŚWIECIE; Rozdział ten ma na celu
przypomnienie czytelnikowi, że jako mieszkańcy Ziemi stanowimy część
wielkiego systemu wszechświata. Wszechświat składa się z niezliczonej ilości
galaktyk. Ziemia znajduje się w galaktyce Drogi Mlecznej w Układzie
Słonecznym znajdującym się w ramieniu Oriona tej galaktyki.
drugi: ZIEMIA I JEJ ATMOSFERA; Omówiono w tym rozdziale procesy klimatotwórcze
na Ziemi: obieg ciepła, obieg wody i krążenie powietrza, a także omówiono
obieg substancji zanieczyszczających środowisko. Atmosfera ziemska nie ma
określonej granicy, jej gęstość zmniejsza się wraz z wysokością, ostatecznie
przechodząc w przestrzeń kosmiczną.
trzeci: WPŁYW PRZEMYSŁU NA ŚRODOWISKO. Człowiek dla podtrzymania życia na
Ziemi potrzebuje prowadzić różne rodzaje działalności i wykorzystywać
naturalne środowisko. Działalność ta w różnym stopniu może wpływać na
istniejącą równowagę w środowisku. Omówiono możliwości degradacji której
mogą ulegać wszystkie sfery ziemi tj. litosfera, hydrosfera, atmosfera oraz
biosfera.
czwarty: AEROZOLE. W rozdziale tym podano klasyfikację aerozoli, metody pomiarowe
stężeń zanieczyszczeń w ośrodkach gazowych oraz omówiono fizyczne i
chemiczne charakterystyki zanieczyszczeń. Przedstawiono także przykłady
morfologii pyłów zanieczyszczających powietrze atmosferyczne..
piąty: OGRANICZANIE EMISJI PYŁÓW I GAZÓW W PRZEMYŚLE. W większości
procesów przemysłowych wytwarzane są gazy lub pyły. Podano ogólne zasady
wspólne dla wielu procesów przemysłowych, które powinny być uwzględniane
przy projektowaniu procesów przemysłowych lub przy modernizacji istniejących
instalacji przemysłowych .
szósty: CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH.
W rozdziale tym omówiono źródła emisji i ilości substancji wprowadzanych do
środowiska z wybranych, rzadziej omawianych w literaturze, procesów
przemysłowych: produkcji miedzi, koksownictwa, przemysłu włókienniczego,
przemysłu celulozowo-papierniczego, piwowarstwa oraz przemysłu
chemicznego: technologie wytwarzania wielkotonażowych chemikaliów
nieorganicznych obejmujące amoniak, kwas azotowy, siarkowy i fosforowy oraz
nawozy mineralne wytwarzane na bazie wymienionych półproduktów.

Liczba stron

190

ISBN

978-83-947552-3-2

Komentarze

Brak komentarzy.
Bądź pierwszy!