Mieszkanie i dom jako nieoczywistość kulturowo-społeczna

dodany 07 kwi 2018, 13:10 przez langel
ściągnij

Informacje o książce

  • Ocena: 0.0 na 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Kategoria

Nauki humanistyczne

O książce

red. Inga B. Kuźma [Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kultury] i Łucja Lange [Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Kultury]

TYTUŁ: Mieszkanie i dom jako nieoczywistość kulturowo-społeczna

WYDAWNICTWO: LangeL — Łucja Lange, Łódź 2017

e-ISBN 978-83-939114-3-1

Utwór dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

© Copyright by Authors 2017

© Copyright for this edition by LangeL — Łucja Lange & Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności 2017

Spis treści:
Wstęp — Inga B. Kuźma

I. Planowanie i realizacja polityki mieszkaniowej w wybranych kontekstach

I.01. Kontenery. Instrukcja obsługi dla artystów — Hanna Gill-Piątek

I.02. Najnowsze koncepcje rozwoju budownictwa mieszkaniowego dedykowanego osobom starszym i możliwości ich aplikacji na gruncie polskim — Paulina Tota

I.03. Mieszkanie jako instrument rewitalizacji na przykładzie Łodzi — Marcin Obijalski

I.04. „Miasto Kamienic” — wstęp do rewitalizacji Łodzi. Doświadczenia mieszkańców przesiedlonych w ramach programu — Zofia Garus

I.05. Aktywne zamieszkiwanie i integracja: wrocławski projekt „MiserArt”, czyli strefa kreatywna w labiryncie wykluczenia — Magdalena Zaręba

I.06. Model mieszkań społecznych Diakonijnej Spółki Zatrudnienia — Krystyna Dorsz

I.07. Mieszkania treningowe dla młodzieży w kryzysie bezdomności (NIE?) bezpieczna przestrzeń — Agnieszka Sikora

I.08. Mieszkania społeczne jako narzędzie walki z bezdomnością. Analiza realizacji budownictwa społecznego w podparyskiej miejscowości Boulogne-Billancourt, Francja — Łukasz Mazur

I.09. Planistyczne uwarunkowania poprawy sytuacji mieszkaniowej — Tomasz Majda

II. Prawa lokatorskie w praktyce

II.01. Czy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje jednostce prawo do mieszkania? — Adam Ploszka

II.02. Ochrona lokatorów przed tzw. eksmisją na bruk w Ustawie o ochronie praw lokatorów — zastrzeżenia i postulaty Rzecznika Praw Obywatelskich — Magdalena Sobas

II.03. Standardy ochronne przed eksmisją na bruk — wybrane zagadnienia prawne — Dagmara Bobak i Agnieszka Jędrulok

II.04. Eksmisja — nieoczywiste oblicza problemu i możliwości jego rozwiązania — Beata Kudlińska-Wodo

II.05. Prawna ochrona emerytów i emerytek ze zreprywatyzowanych kamienic przed wykluczeniem społecznym — Beata Siemieniako

III. Bezdomność i bezmieszkaniowość jako wyzwanie

III.01. Stres, cierpienie i droga wyjścia z bezdomności. Prezentacja trzech projektów badawczych realizowanych w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego — Anna Bokszczanin i Barbara Zmaczyńska

III.02. Bezdomność przestępcy (w świetle badań i analizach socjologicznych i kryminologicznych) — Andrzej Kacprzak

III.03. Przestrzeń społeczna z perspektywy bezdomnych — Roland Łukasiewicz

III.04. Lekcje wizualne. Metodyczno-metodologiczne glosarium na marginesie realizacji filmu o bezdomności — Paulina Cichoń i Sebastian Latocha

III.05. Bezdomny, czy jaki? — Oksana Hałatyn-Burda

III.06. Sensoryczny dom. Casus osób bezdomnych ze zwierzętami — Łucja Lange

Biogramy autorek i autorów

Liczba stron

363

ISBN

978-83-939114-3-1

Komentarze

Brak komentarzy.
Bądź pierwszy!