Bezdomność w Łodzi

dodany 26 sty 2017, 00:28 przez langel
ściągnij

Informacje o książce

  • Ocena: 0.0 na 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Kategoria

Nauki humanistyczne

O książce

red. Inga B. Kuźma [Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kultury] i Łucja Lange [Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Kultury]

TYTUŁ: Bezdomność w Łodzi

WYDAWNICTWO: LangeL — Łucja Lange, Łódź 2016

e-ISBN 978-83-939114-0-0

Utwór dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

© Copyright by Authors 2016

© Copyright for this edition by LangeL — Łucja Lange & Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności 2016

Spis treści:

Inga B. Kuźma: Wstęp

I. Codzienność w pracy z bezdomnością

I.1. Danuta Majdańska: Pomoc SIRP w bezdomności — potrzeby, możliwości, realia

I.2. Witold Janiszek i Katarzyna Zytke: Bezdomni–niepełnosprawni na rynku pracy i specyfika ich pracy na podstawie doświadczeń własnych oraz działań Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej

I.3. Paweł Ciołkowski i Antoni Naglik: Praca streetworkera — doświadczenia łódzkie

I.4. Joanna Paliwoda: Polska granica bezdomności. Cudzoziemcy w trakcie procedury oraz objęci ochroną na terytorium RP a zagrożenie bezdomnością

I.5. Bożena Antoniak: Przemoc w rodzinie a bezdomność

I.6. Marek Marusik: Straż Miejska w Łodzi

II. Aktywizm i edukacja

II.1. Julia Wygnańska: Program "Najpierw mieszkanie" i jego potencjalni klienci w Polsce

II.2. Marta Krysiak: Łódzka bezdomność w statystykach oraz projektach, akcjach i eksperymentach społecznych

II.3. Anna Janiszewska i Rafał Rouba: Po drugiej stronie bezdomności — refleksje z warsztatów ze studentami

II.4. Jasmina Al-Douri: Bezdomność. Wypowiedź w formie plastycznej ekspresji młodzieży gimnazjalnej

III. Różne ujęcia bezdomności

III.1. Joanna Mietlińska i Justyna Karkus: Wpływ biedy i wykluczenia społecznego na stan strowia mieszkańców XVI-XIX-wiecznego Brześcia Kujawskiego (woj. kujawsko-pomorskie). Badania z zakresu bioarcheologii

III.2. Katarzyna Kikosicka i Ewa Klima: Bezdomni w Łodzi — aspekt przestrzenny, czyli jakby geograficzny

III.3. Edyta Pietrzak: Kategoria bezdomności w myśli społeczno-politycznej III.4. Sylwana Borszyńska i Marta Sikorska-Kowalska: Oblicza bezdomności w wielkim mieście przełomu XIX i XX wieku na przykładzie Łodzi

III.5. Łucja Lange: „Cmentarz dla bezdomnych” — przypadek łódzki

Biogramy autorek i autorów tekstów

Liczba stron

234

ISBN

978-83-939114-0-0

Komentarze

Brak komentarzy.
Bądź pierwszy!